Nama tersebut termasuk Al-Asma`ul Husna, sebagaimana terdapat dalam nash Al-Quran dan Hadits. Di dalam Al-Quran di antaranya di Surat Al-Baqarah ayat 129: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ “Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Al-‘Aziz. Maha perkasa. Makna nama Allah Al-‘Aziz adalah yang memiliki sifat ‘izzah. Al-‘Izzah menurut para ulama memiliki tiga makna. Pertama, yang berasal dari kata ‘azza ya’izzu

Read More